Cập nhật hồ sơ
Cơ quan thực hiện
Từ khóa
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ

Hướng dẫn cập nhật hồ sơ trên trang một cửa điện tử

Hồ sơ chỉ được cập nhật khi hồ sơ chưa được tiếp nhận hoặc được yêu cầu bổ sung. Quá trình cập nhật hồ sơ được làm tuần tự như sau:

Bước 1: Chọn mục HỒ SƠ TRỰC TUYẾN → Cập nhật hồ sơ như sau:

Bước 2: Nhập mã hồ sơ, hoặc số CMND, hoặc số điện thoại vào mục TRA CỨU HỒ SƠ → nhấn nút Tìm để tìm hồ sơ như sau:

Bước 3: Click chọn hồ sơ trong danh sách hồ sơ tìm được để cập nhật hồ sơ

Bước 4: Nhập Mã xác thực → nhấn nút CẬP NHẬT HỒ SƠ

Bước 5: Sửa thông tin, đính kèm các giấy tờ liên quan còn thiếu hoặc chưa hợp lệ (xem thêm phần nộp hồ sơ trực tuyến), hoặc trường hợp bỏ các giấy tờ đã nộp không hợp lệ bằng cách click vào biểu tượng xoá (x) như hình sau

Bước 6: Nhấn nút CẬP NHẬT để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.