Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Cơ quan thực hiện
Từ khóa   
Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Bước 1: Chọn mục TRA CỨU HỒ SƠ như sau

Bước 2: Chọn đơn vị thực hiện, nhập mã vạch hoặc mã hồ sơ hoặc số CMND hoặc số biên nhận hoặc số điện thoại và bấm nút tra cứu

Bước 3: Chọn một hồ sơ từ kết quả tra cứu để xem chi tiết hồ sơ

Chi tiết hồ sơ như sau: