Hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến

Thủ tục Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trên trang một cửa điện tử

Bước 1: Chọn mục Nộp Hồ Sơ như sau

Bước 2: Chọn thủ tục muốn nộp hồ sơ. Ví dụ: Thủ tục Cấp phép Họp báo

Bước 3: Chọn NỘP HỒ SƠ . Ở đây người dùng cũng có thể xem hướng dẫn cách nhập các biểu mẫu khi đăng ký trực tuyến bằng cách nhấn chọn HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ CÁC BIỂU MẪU.

Bước 4: Nhập các thông tin liên hệ bắt buộc sau

(1) Họ và Tên

(2) Số CMND

(3) Ngày sinh

(4) Địa chỉ email

(5) Số di động

Bước 5: Nhấn nút GỬI để sang bước kế tiếp “Nhập nội dung hồ sơ”

Bước 6: Nhập các thông tin trong mục 1. Đơn xin cấp phép tổ chức họp báo

Bước 7: Đính kèm các giấy tờ liên quan ở mục 2 như sau

Bước 8: Nhập Mã bảo vệ trước khi gửi hồ sơ

Bước 9: Nhấn nút GỬI để gửi hồ sơ. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn Mã xác thực. Kết quả nộp hồ sơ sẽ như sau

Lưu ý: Bạn cần giữ lại mã xác thực này để có thể in phiếu biên nhận sau khi hồ sơ của bạn được cán bộ một cửa tiếp nhận.

Bước 10: Nhấn nút IN PHIẾU THÔNG TIN để in thông tin. Phiếu thông tin hồ như sau

Hồ sơ của bạn đã được gửi vào hệ thống và đang đợi chuyên viên một cửa tiếp nhận, bạn hãy quay lại hệ thống vào ngày mai và vào trang In phiếu biên nhận và sử dụng Mã xác thực in phiếu biên nhận.

Bước 10: In phiếu biên nhận(xem hướng dẫn in phiếu biên nhận)

(*) Khi hồ sơ của bạn chưa được tiếp nhận hoặc hồ sơ của bạn được yêu cầu bổ sung hồ sơ thì bạn có thể cập nhật hồ sơ(xem hướng dẫn cập nhật hồ sơ)

(*) Khi bạn đã in được Phiếu biên nhận và trong quá trình xử lý hồ sơ không có yêu cầu bổ sung hồ sơ thì đến Hẹn trả kết quả trên phiếu biên nhận, bạn mang Phiếu biên nhận và giấy tờ liên quan đến văn phòng một cửa để nhận kết quả.