Thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 182 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ Đăng ký khai sinh và bản chính Giấy Khai sinh Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
2 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
3 Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
4 Bổ sung, sửa đổi giấy khai sinh cho con nuôi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
5 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người dưới 14 tuổi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
6 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ Đăng ký khai sinh và bản chính Giấy Khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
7 Cấp bản sao từ sổ bộ gốc về khai sinh, khai tử, kết hôn UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
8 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
10 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh Tế Kinh tế
11 Cấp giấy phép di dời công trình đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
12 Cấp giấy phép kinh doanh rượu Phòng Kinh Tế Kinh tế
13 Cấp giấy phép sản xuất rượu Phòng Kinh Tế Kinh tế
14 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
15 Cấp Giấy phép xây dựng (cấp tạm) cho công trình ở đô thị thuộc địa giới hành chính do thị xã Gia Nghĩa quản lý Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
16 Cấp Giấy phép xây dựng (cấp tạm) cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do thị xã Gia Nghĩa quản lý Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
17 Cấp Giấy phép xây dựng cho công trình ở đô thị thuộc địa giới hành chính do thị xã Gia Nghĩa quản lý Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
18 Cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do thị xã Gia Nghĩa quản lý Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
19 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
20 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
21 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
22 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
23 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
24 Cấp lại Giấy phép xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
25 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
26 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
27 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
28 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
29 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
30 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
31 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
32 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
33 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
34 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
35 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
36 Chứng thực di chúc UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
37 Chứng thực giấy ủy quyền UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
38 Chứng thực văn bản khai nhận di sản UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
39 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
40 Chứng thực điểm chỉ UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
41 Gia hạn Giấy phép xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
42 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
43 Giải thể hoạt động trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
44 Giải thể trường hoạt động Tiểu học tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
45 Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
46 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Demo - Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
47 Lập hồ sơ hưởng BHYT đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
48 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
49 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
50 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
51 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
52 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
53 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
54 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
55 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
56 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ trần Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
57 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ trần Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
58 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ trần Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
59 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ trần Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
60 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ trần Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
61 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
62 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
63 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
64 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
65 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
66 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
67 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
68 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
69 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
70 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
71 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
72 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
73 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
74 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
75 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
76 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
77 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
78 Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
79 Lập hồ sơ thực hiện hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
80 Lập hồ sơ thực hiện hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
81 Lập hồ sơ thực hiện hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
82 Lập hồ sơ thực hiện hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
83 Lập hồ sơ thực hiện hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
84 Ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
85 Nhận cha, mẹ, con khu vực biên giới UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
86 Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
87 Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
88 Sáp nhập, chia, tách trường Trung học cơ sở tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
89 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
90 Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
91 Thẩm định báo cáo kinh tế kỷ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã Phòng Tài Nguyên Môi Trường Xây dựng
92 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã Phòng Tài Nguyên Môi Trường Xây dựng
93 Thành lập trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
94 Thành lập trường Tiểu học tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
95 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
96 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ khai sinh và bản chính giấy khai sinh cho người dưới 14 tuổi. Phòng Tư Pháp Tư pháp
97 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ Đăng ký khai sinh và bản chính Giấy Khai sinh Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
98 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh cho người dưới 14 tuổi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
99 Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
100 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
101 Thủ tục đăng ký khai sinh (đối với cá nhân) UBND phường Nghĩa Thành Tư pháp
102 Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Phòng Tài Nguyên Môi Trường Xây dựng
103 Trình tự thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Phòng Tài Nguyên Môi Trường Xây dựng
104 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
105 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhà riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Phòng Tài Nguyên Môi Trường Xây dựng
106 Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
107 Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
108 Xác định lại giới tính Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp
109 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
110 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
111 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
112 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
113 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
114 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
115 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Hộ gia đình, có từ 02 người trở lên, tàn tật, không có khả năng tự phục vụ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
116 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
117 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người mắc bệnh tâm thần phân liệt Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
118 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người nhiễm HIV không khả năng lao động, gia đình hộ nghèo Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
119 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người tàn tật nặng không có khả năng lao động, tự phục vụ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
120 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người từ đủ 80 tuổi trở lên không không có lương hưu Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
121 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con dưới 16 tuổi Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
122 Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - T.H Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
123 Xét hồ sơ đề nghị kinh phí mai táng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
124 Xét hồ sơ đề nghị kinh phí mai táng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
125 Xét hồ sơ đề nghị kinh phí mai táng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
126 Xét hồ sơ đề nghị kinh phí mai táng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
127 Xét hồ sơ đề nghị kinh phí mai táng Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
128 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
129 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
130 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
131 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
132 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
133 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
134 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
135 Xét hồ sơ đề nghị đối tượng ở nhà xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
136 Xét hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế dộ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
137 Xét hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
138 Xét hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
139 Xét hưởng chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
140 Xét hưởng chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
141 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
142 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
143 Xét kinh phí mai táng đối với đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội Phòng LĐ TB & XH LĐ - TB & XH
144 Xóa đăng ký thế chấp Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
145 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
146 Đăng ký biến động về sử dụng đất - Muc 15, Quyết định 1012/QĐ-UBND Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
147 Đăng ký biến động về sử dụng đất - Muc 17, Quyết định 1012/QĐ-UBND Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
148 Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ cá thể Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
149 Đăng ký cấp lại ĐKKD trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tài chính kế hoạch
150 Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
151 Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
152 Đăng ký giám hộ UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
153 Đăng ký kết hôn UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
154 Đăng ký kết hôn Phòng Tư Pháp Tư pháp
155 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
156 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
157 Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2002/QH1 của Quốc hội khóa X về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình (Hôn nhân thực tế) UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
158 Đăng ký kết hôn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
159 Đăng ký khai sinh Phòng Tư Pháp Tư pháp
160 Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi Phòng Tư Pháp Tư pháp
161 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Phòng Tư Pháp Tư pháp
162 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
163 Đăng ký khai sinh quá hạn UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
164 Đăng ký khai sinh quá hạn Phòng Tư Pháp Tư pháp
165 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ sơ sinh UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
166 Đăng ký khai tử UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
167 Đăng ký khai tử Phòng Tư Pháp Tư pháp
168 Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
169 Đăng ký khai tử quá hạn UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
170 Đăng ký khai tử quá hạn Phòng Tư Pháp Tư pháp
171 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
172 Đăng ký lại nhận nuôi con nuôi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
173 Đăng ký lại việc tử UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
174 Đăng ký nuôi con nuôi khu vực biên giới UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
175 Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
176 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Demo - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường
177 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
178 Đăng ký việc nuôi con nuôi UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
179 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị Xây dựng
180 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
181 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) UBND xã Đắk R'Moan Tư pháp
182 Điều chỉnh nội dung trong sổ Hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác Phòng Tư Pháp Lĩnh vực Tư pháp