Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính

Hướng dẫn cách tra cứu thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công trực tuyến

Bước 1: Chọn mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH như sau

Bước 2: Chọn đơn vị thực hiện, lĩnh vực hoặc nhập từ khóa, sau đó bấm nút tra cứu

Bước 3: Chọn một thủ tục hành chính để xem chi tiết

Chi tiết thủ tục hành chính như sau:

Bạn có thể tải các biểu mẫu của thủ tục bằng cách chọn như sau: