Thông tin chi tiết hồ sơ

TRANG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH ĐẮK NÔNG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3701166
Fax: 0501.6260203
Email: banbientap@daknong.gov.vn