Tin tức

Tập trung triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
04:07, 31/10/2012 (GMT+7)

Chiều 12/4, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao ban Bộ, ngành quý I/2012 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

04:07, 31/10/2012 (GMT+7)
Quốc tế đánh giá cao công cuộc CCTTHC của Việt Nam

Từ 11-13/4, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Chính phủ tham dự Hội nghị về cải cách thể chế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại thủ đô Paris của Pháp.