Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


8

Đã tiếp nhận: 5267 hồ sơ

Đã giải quyết: 1889 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

7

Đã tiếp nhận: 8151 hồ sơ

Đã giải quyết: 3271 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

6

Đã tiếp nhận: 8239 hồ sơ

Đã giải quyết: 5319 hồ sơ

94% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

Tập trung triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chiều 12/4, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao ban Bộ, ngành quý I/2012 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.Chi tiết...
Thống kê

-1703151753

6