Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


5

Đã tiếp nhận: 7222 hồ sơ

Đã giải quyết: 2613 hồ sơ

97% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 7876 hồ sơ

Đã giải quyết: 3075 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 7359 hồ sơ

Đã giải quyết: 3077 hồ sơ

97% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

Quốc tế đánh giá cao công cuộc CCTTHC của Việt Nam

Từ 11-13/4, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Chính phủ tham dự Hội nghị về cải cách thể chế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại thủ đô Paris của Pháp.Chi tiết...
Thống kê

-1703150704

25