Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


6

Đã tiếp nhận: 7405 hồ sơ

Đã giải quyết: 3093 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

5

Đã tiếp nhận: 9812 hồ sơ

Đã giải quyết: 3865 hồ sơ

97% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 7876 hồ sơ

Đã giải quyết: 3075 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

Tập trung triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chiều 12/4, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao ban Bộ, ngành quý I/2012 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.Chi tiết...
Thống kê

-1703153597

22